EXCELKURS

Excelkurs

Excelkurs

Blog Article

slip

Microsoft Excel är ett kalkylprogram som utvecklats av Microsoft för Windows, macOS, Android och iOS. Det innehåller beräkningar, grafiska verktyg, pivottabeller och ett makroprogrammeringsspråk som kallas Visual Basic for Applications (VBA). Det har varit ett mycket allmänt använt kalkylblad för dessa plattformar, särskilt sedan version 5 från 1993, och det har ersatt Lotus 1-2-3 som branschstandard för kalkylblad. Excel är en del av programvarusviten Microsoft Office.
Gå hit för: excelutbildning
Microsoft Excel har de grundläggande funktionerna för alla kalkylblad,[6] med hjälp av ett rutnät av celler som är ordnade i numrerade rader och bokstavsbetecknade kolumner för att organisera datamanipulationer som aritmetiska operationer. Det har ett batteri av medföljande funktioner för att svara på statistiska, tekniska och finansiella behov. Dessutom kan det visa data som linjediagram, histogram och diagram samt med en mycket begränsad tredimensionell grafisk visning.

Report this page