EXCELUTBILDNING

Excelutbildning

Excelutbildning

Blog Article


slip


Microsoft Excel gör det möjligt att dela upp data i sektioner för att visa dess beroende av olika faktorer för olika perspektiv (med hjälp av pivottabeller och scenariohanteraren). En pivottabell är ett kraftfullt verktyg som kan spara tid vid dataanalys.
Gå hit för: excelkurs
Det gör det genom att förenkla stora datamängder via PivotTable-fält Det har en programmeringsaspekt, Visual Basic for Applications, som gör det möjligt för användaren att använda en mängd olika numeriska metoder, till exempel för att lösa differentialekvationer i matematisk fysik, och sedan rapportera tillbaka resultaten till kalkylbladet. Det har också en mängd interaktiva funktioner som möjliggör användargränssnitt som helt kan dölja kalkylbladet för användaren, så att kalkylbladet presenterar sig självt som ett så kallat program eller beslutsstödsystem (DSS), via ett skräddarsytt användargränssnitt, t.ex. en aktieanalysator, [eller i allmänhet som ett designverktyg som ställer frågor till användaren och ger svar och rapporter. I ett mer genomarbetat fall kan en Excel-applikation automatiskt fråga ut externa databaser och mätinstrument enligt ett uppdateringsschema, analysera resultaten, göra en Word-rapport eller ett PowerPoint-bildspel och regelbundet skicka dessa presentationer via e-post till en lista med deltagare. Excel har inte utformats för att användas som en databas.

Report this page