REDEMPTIE

Redemptie

Redemptie

Blog Article


slip

De term "verlossing" in de christelijke theologie verwijst naar het mysterie van Gods bevrijding van de mensheid van het kwaad van de zonde en Zijn herstel van de mens tot de staat van genade door een daad van goddelijke macht en barmhartige liefde. Deze verlossingsdaad strekt zich uit over de gehele geschiedenis van de mens vanaf het moment van zijn eerste zonde en zijn val uit de genade. "God (...) wil dat alle mensen behouden worden en tot de kennis der waarheid komen" (1 Tm 2,4).
Ga hierheen om meer te lezen over: verlossing
INLEIDING

Het heilbrengend handelen van God in de ontmoeting met de mensen heeft progressieve realisaties en verschillende manifestaties. God werkt Zijn verlossende wil in de geschiedenis in een steeds toenemende kracht van handelen en helderheid van openbaring. In het Oude Testament wordt de eerste verwerkelijking en openbaring van Gods verlossend handelen, een verlossing beloofd in Gn 3. 15 (zie proto-evangelium) en heeft het begin van zijn verwezenlijking in de roeping van Abraham, de verkiezing van Mozes, de Exodus uit Egypte, het verbond van Sinaï, het leven van het volk van God in het Beloofde Land, de ballingschap en de terugkeer van het volk, en hun hoopvol wachten op de Messias van God om te komen en "hulp te geven aan Israël ... zoals hij sprak tot ... Abraham en zijn nageslacht voor altijd" (Lc1,54-55).


Report this page