COMPRESSOR

compressor

compressor

Blog Article

Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.

Een compressor is een mechanisch apparaat dat de druk van een gas verhoogt door het volume ervan te verkleinen. Een luchtcompressor is een specifiek type gascompressor.

Compressoren zijn vergelijkbaar met pompen: beide verhogen de druk op een vloeistof en beide kunnen de vloeistof door een leiding transporteren. Aangezien gassen samendrukbaar zijn, verkleint de compressor ook het volume van een gas. Vloeistoffen zijn betrekkelijk onsamendrukbaar; hoewel sommige kunnen worden samengeperst, is de belangrijkste werking van een pomp het onder druk brengen en transporteren van vloeistoffen.

Veel compressoren kunnen trapsgewijs worden gecomprimeerd, dat wil zeggen dat de vloeistof meerdere malen in stappen of fasen wordt gecomprimeerd, om de persdruk te verhogen. Vaak is de tweede trap fysiek kleiner dan de eerste trap, om plaats te bieden aan het reeds samengeperste gas. Elk stadium comprimeert het gas verder en verhoogt de druk. Compressoren die worden aangedreven door een elektromotor kunnen ook worden geregeld met behulp van een VFD of vermogensomvormer, maar veel (hermetische en semi-hermetische) compressoren kunnen slechts bij bepaalde toerentallen werken, omdat zij ingebouwde oliepompen kunnen bevatten. De oliepompen zijn verbonden met dezelfde as die de compressor aandrijft en persen olie in de compressor- en motorlagers. Bij lage snelheden wordt er onvoldoende of geen olie in de lagers geperst, wat uiteindelijk tot lagerschade leidt, terwijl bij hoge snelheden buitensporige hoeveelheden olie uit de lagers en de compressor en mogelijk door spatten in de persleiding verloren kunnen gaan. Uiteindelijk raakt de olie op en blijven de lagers ongesmeerd, wat opnieuw tot defecten leidt, en kan de olie het koelmiddel, de lucht of ander werkgas verontreinigen

Bron: https://vanallesthuiszijn.nl/beste-compressor

Report this page